Sesje tematyczne - program 2018

Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu: Lekarstwo niemocnych
6-8 kwietnia 2018 r.

„Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce; Do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze: jedne Twej miłości spragnione, inne by obmyć grzechów ranę; inne by zaczerpnąć siły, życiem zmęczone…” (Dz.1747) Słowa świętej Faustyny wskazują na tematykę sesji proponowanej czcicielom Bożego Miłosierdzia. Wykorzystując biblijną opowieść o Samarytance, będziemy odkrywać w Eucharystii znak i moc miłosierdzia. Zamyślimy się nad oszałamiającym cudem, będącym źródłem siły do wychodzenia z grzechu i słabości oraz nadzieją na piękne człowieczeństwo, ofiarną miłość i wzrastanie w świętości.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

 

Rekolekcje z biblijnymi podpowiedziami: W drodze do Jerozolimy 
20-22 kwietnia 2018 r.

„Modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce.” (św. Jan Paweł II) Zachęceni przez słowa i przykład papieża rodaka proponujemy „szkołę” lectio divina. W tej pogłębionej lekturze tekstu biblijnego przechodząc przez medytację, modlitwę aż do kontemplacji, człowiek uczy się nieustannie wsłuchiwać w głos Boga. Taką formą modlitwy okazuje swoje pragnienie, by to właśnie światło Bożego Słowa oświecało różne zdarzenia codziennego życia oraz udzielało wsparcia w pogłębieniu wiary.

Prowadzący: Ks. Piotr Łabuda – biblista, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie; moderator Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego z lękiem św. Augustyn.

 

Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne: "Idź w pokoju i bądź uzdrowiony ze swoje dolegliwości."(Mk 5,24)
27-29 kwietnia 2018 r.

Rekolekcje skierowane do wszystkich, którzy pragną doświadczyć uzdrowienia „zranień” duchowych i emocjonalnych spowodowanych np.: zniekształconą miłością rodzicielską i małżeńską, chorobliwym poczuciem winy, brakiem przebaczenia krzywd. To czas szukania odpowiedzi na kluczowe pytania stawiane przez Chrystusa oraz okazja do ponownego zachwytu nieodwołalną miłością kochającego Boga – a wszystko w klimacie ciszy, zasłuchania w Boże Słowo i obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ponadto rekolekcje mogą stanowić impuls do podjęcia współpracy ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym, pomagającej w pełni przyjąć i wykorzystać Boże dary.

Prowadzenie: Ks. Waldemar Sosnowski - Diecezjalny Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym wraz z diecezjalną Diakonią modlitwy wstawienniczej

 

Rekolekcje ze św. Ojcem Pio: "Kocham krzyż, tylko krzyż, ponieważ widzę go na ramionach Chrystusa"(O.Pio)
14-16 września 2018 r.

Zacytowane słowa stanowią nić przewodnią rekolekcji dla miłośników mistyka z Pietrelciny. Chrystusowy krzyż, tak jak całe chrześcijaństwo, jest znakiem sprzeciwu wobec ludzkiej logiki i światowej mentalności. Bez niego nie można odkryć ostatecznego sensu naszego istnienia. Ojciec Pio miał świadomość wyzwania krzyża, przed którym nie sposób uciec. Zgodę na niego, rozumiał jako wsparcie Jezusa w dziele odkupienia dusz. Sam akceptując swój życiowy krzyż (oskarżenia, posądzenia, cierpienie fizyczne), stał się dla innych uczniów Chrystusa przykładem zgody na przyjęcie i wypełnienie woli Boga.

Prowadzący: Ks. mgr Andrzej Liszka - diecezjalny moderator Grup Modlitewnych Ojca Pio