Sesje tematyczne - program 2020

Rekolekcje biblijne o Bożym Miłosierdziu: Miłosierdzie Boga przywraca do życia
17-19 kwietnia 2020 r. - SESJA ODWOŁANA!!!

Miłosierdzie Boże jest bezwarunkowe, zawsze jednak woła do człowieka o przyjęcie i odpowiedź. Pismo Święte uczy myślenia, które potrafi uleczyć „zranienia i choroby” duszy. Tym skutecznym lekarstwem przywracającym życie jest właśnie miłosierdzie. Biblijne opowieści pełne są przykładów wskazujących, że każdemu z nas może przydarzyć się spotkanie z miłosiernym Ojcem, dzięki któremu „urodzi” się na nowo. Sesja polecana wszystkim poszukującym oraz już zafascynowanym przesłaniem o Bogu bogatym w miłosierdzie.

Prowadzący: Ks. Mirosław Łanoszka – biblista, wykładowca na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie

Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne: "Jezu Ty się tym zajmij"
1-3 maja 2020 r. - SESJA ODWOŁANA!!!

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz w duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Tym razem duchowym opiekunem i nauczycielem całkowitego zaufania Bogu, który potrafi wyprowadzić życie człowieka z każdej „ciemnej doliny” będzie Sługa Boży ks. Dolindo Ruotolo. Rekolekcje skierowane do wszystkich, którzy pragną doświadczyć uzdrowienia „zranień” duchowych i emocjonalnych spowodowanych np.: zniekształconą miłością rodzicielską lub małżeńską, chorobliwym poczuciem winy, trudnościami w przebaczeniu krzywd i pojednaniu. Nieocenionym wsparciem - klimat wyciszenia, zasłuchanie w Boże Słowo oraz indywidualna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Prowadzenie:Ks. Waldemar Sosnowski - Diecezjalny Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym wraz z Diecezjalną Diakonią Modlitwy Wstawienniczej

Rekolekcje ze św. Ojcem Pio: Naśladowcy Chrystusa
18-20 września 2020 r.

Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich, to oddalasz się od obrazu Chrystusa. (św. o. Pio) Kiedyś, na końcu ziemskiego życia Bóg będzie nas sądził z miłości. Zaangażowane chrześcijaństwo to troska o zbawienie własne, ale też bliźnich (zwłaszcza tych, którzy odrzucili Chrystusa lub jeszcze nie poznali Jego nauki). Okazji i sposobów jest wiele. Możemy chociażby: «nieumiejętnych pouczać», «wątpiącym dobrze radzić», «grzesznych upominać». Wszystkie te poczynania upodabniają nas do Jezusa, który aż do ofiary ze swego życia walczył o każdego człowieka. Medytując nad uczynkami miłosierdzia co do duszy (w świetle życia i nauki św. ojca Pio), będziemy odkrywać w nich niezawodną pomoc w drodze do nieba.

Prowadzący: Ks. Andrzej Liszka - Diecezjalny moderator Grup Modlitewnych Ojca Pio