Sesje cykliczne - program 2017 r.

Rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców - "MIĘDZY PIEKŁEM a NIEBEM" - rekolekcje o pieniadzach
03 - 05 marca 2017 r.


Organizator: Księża Sercanie - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców zgłoszenia na adres:
ks. Grzegorz Piątek
SCJ 30-715 Kraków,
ul. Saska 2; tel. 0600-896-895
albo na adres "Arki".

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
10-12 marca 2017 r.


Rekolekcje dla przewodników turystycznych
24-26 marca 2017 r.

Rekolekcje dla Parafialnych Rad Duszpasterskich
31 marca - 02 kwietnia 2017 r.
07-09 kwietnia 2017 r.
                                             

Dzień skupienia architektów: Sztuka jako "świadek" wiary
21-23 kwietnia 2017 r.  - Przebaczenie - wolność "od" i "do"
22-24 września 2017 r.
- Architektura i życie - przestrzeń pracy, handlu, usług

"Cokolwiek czynicie, z serca róbcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadmoi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłątę." (Kol 3,23-24) Sfera pracy wierzącego architekta, to odpowiedzialność za estetykę i jakość przestrzeni życia ludzkiego oraz budzenie zainteresowania mistycznym "światem" ducha. Tematyka kolejnej sesji będzie dotykała szeroko pojętego tematu przebaczenia. Bóg przekracza wszelkie granice w przebaczeniu, natomiast człowiek ma w tej dziedzinie liczne dylematy wobec siebie i bliźnich. Weź udział w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie; Jak uczyć się od Stwórcy owego "spojrzenia z miłością", które prowadzi do własnego szczęścia i dobra tych, którzy powierzeni sa naszej trosce. 

Prowadzący: Ks. dr Lucjan Bielas – historyk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów www.mpoia.pl

Rekolekcje dla kobiet (żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej): Przy studni życia.
09-11 czerwca 2017 r.

Każda kobieta ma niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju historę życia. Tym co często je łączy jest tęsknota za zrozumieniem, akceptacją, za poczuciem swojej wartości i godności. Dobrze zatem, gdy w "najgorętszej porze dnia" znajdzie się Ktoś, kto spełni pragnienie i wyrwie ją ze smutku, rozgoryczenia, niezadowolenia. Tak jak w przypadku Samarytanki, z jej wstydliwą codziennością, przy powszednich obowiazkach. Wystarczyło jedno spotkanie; jedno docenające, miłosierne spojrzenie; jedna zagadkowa rozmowa i zmieniło się wszystko - całe życie - przeszłość i przyszłość. Nieznajomy stał się "studnią" jej nowego entuzjazmu i gorliwości. Poszukujace "źródła" duchowej mocy, zapraszamy na rekolkcje połączone z ciekawymi sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu (deres, kijki do nordic walking - mile widziane) *

Rekolekcje dla katechetów świeckich
25-28 maja 2017 r.
01-04 czerwca 2017 r.

Rekolekcje dla organistów
25-27 czerwca 2017 r.

Rekolekcje dla Ruchu Czystych Serc 
31 lipca-07 sierpnia 2017 r.
08-15 sierpnia 2017 r.


Rekolekcje dla ceremoniarzy (lektorzy)
08-10 września 2017r.

Rekolekcje dla maturzystów. Zaczerpnąć ze Źródła
04-06 października; 11-15 października; 18-20 października; 23-25 października 2017 r.
Młodość często bywa czasem wypełnionym licznymi wątpliwościami i pytaniami. Wielu maturzystówzmaga się z presją przełomowości podejmowania decyzji (np wybór powołania "odejście" od rodziny i dotychczasowych znajomych) Rekolekcje odwołując sie do biblijnych przykładów (np. Borymeusza, Samarytanki), uczą uwzgędniac w tych poszukiwaniach Boże inspiracje. Podsuwają myśli, w jaki sposób korzystać z obfitości darrów Stwórcy, aby wypełnić życie spokojem sumienia, radością i entuzjazmem wiary, nadzieją spełnienia życiowych zamierzeń, ofiarną miłością bliźnich. *


Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Jest to propozycja skupienia dla najmłodszej wiekowo grupy uczestników, stojących przed decyzją przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej; jej celem jest pomoc w bardziej dojrzałym przygotowaniu się do bierzmowania.
Tematyka skupienia koncentruje się wokół zagadnień: Czym jest dorosłość? Na czym polega dojrzałość w wierze? Czym jest wiara osobowa? Za co mam być odpowiedzialnych? Jak być człowiekiem wolnym? Jak dobrze żyć?
Przyjmujemy grupy zorganizowane przez katechetów i duszpasterzy w terminach do uzgodnienia. Warunkiem uczestnictwa jest świadoma, dobrze przemyślana, dobrowolna decyzja zainteresowanych*.

Rekolekcje dla Poradni Życia Rodzinnego
01-03 grudnia 2017 r.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej - 2017 r
17-19 listopada 2017 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
24-26 listopada 2017 r.  - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
08-10 grudnia 2017 r. - BRAK WONYCH MIEJSC!
15-17 grudnia 2017 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!* prowadzi: ks. Janusz Adamczyk, rekolekcjonista ARKI.

iParafia