Sesje cykliczne - program 2018 r.

Rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców - Bóg, rodzina, biznes
16 - 18 lutego 2018 r.


Organizator: Księża Sercanie - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców zgłoszenia na adres:
ks. Grzegorz Piątek
SCJ 30-715 Kraków,
ul. Saska 2; tel. 0600-896-895
albo na adres "Arki".

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
23-25 lutego 2018 r.


Rekolekcje dla przewodników turystycznych
9-11 marca 2018 r.
                                        

Dzień skupienia architektów:
04-06 maja 2018 r.  - Kim jesteśmy? Poszukiwanie tożsamości
26-28 października 2018 r.
- Prawda w sztuce - "Co to jest prawda?"

Sfera pracy wierzącego architekta, to odpowiedzialność za estetykę i jakość przestrzeni życia ludzkiego oraz budzenie zainteresowania „światem” ducha. Sesja wiosenna poświęcona zostanie procesom kształtowania i kryzysom tożsamości wierzących. Natomiast tematyką jesiennego spotkania będzie refleksja nad biblijnym pojęciem prawdy – „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie…” (J 18, 37)

Prowadzący: Ks. dr Lucjan Bielas – historyk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów www.mpoia.pl

Rekolekcje dla kobiet (żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej): Ogród ŻYCIA
08-10 czerwca 2018 r.

Zbyt łatwo dajemy się w wciągnąć w myślenie, że szczęście osobiste i rodzinne zależy od tego, by jak najwięcej mieć (rzeczy materialnych) i doświadczyć (przeżyć estetycznych, duchowych). Nie potrzeba jednak odwoływać się do duńskiego hygge , aby odkryć lepszą receptę na udane życie. Można np. pójść w ślady św. Marii Magdaleny. Mimo, że zaznała wielu przykrości i wylała niemało łez, to „szczęście” odnalazła w momencie, gdy się tego najmniej spodziewała - o poranku w ogrodzie, przy grobie. Wystarczyła tylko jej wierna obecność, a jedno spotkanie przywróciło radość, nadzieję oraz nasyciło życie niezwykłą odwagą i gorliwością. Panie szukające podobnego „źródła” duchowej mocy, zapraszamy na rekolekcje łączące „odpoczynek” dla duszy z aktywnym wypoczynkiem ciała (dres, kijki do nordic walking - mile widziane).

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki


Rekolekcje dla katechetów świeckich
24-27 maja 2018 r.
31-03 czerwca 2018 r.

Rekolekcje dla organistów
24-26 czerwca 2018 r.

Rekolekcje dla Ruchu Czystych Serc 
30 lipca-06 sierpnia 2018 r.
07-14 sierpnia 2018 r.


Rekolekcje dla ceremoniarzy (lektorzy)
21-23 września 2018r.

Rekolekcje dla maturzystów. Czas Ogrodnika 
03-05 października; 10-12 października; 17-19 października; 24-26 października 2018 r.
Młodość często bywa czasem wypełnionym licznymi wątpliwościami i pytaniami. Wielu maturzystów zmaga się z presją przełomowości podejmowanych decyzji (np. wybór powołania, „odejście” od rodziny i dotychczasowych znajomych). Rekolekcje odwołując się do biblijnych bohaterów, pomagają uwzględniać w tych poszukiwaniach Boże inspiracje. Podsuwają myśli, w jaki sposób korzystać z obfitości darów Stwórcy, aby wypełnić życie spokojem sumienia, entuzjazmem wiary, nadzieją spełnienia życiowych zamierzeń oraz ofiarną miłością. Tym razem z Marią Magdaleną pozwolimy działać w „ogrodzie” naszej duszy Temu, który ma największą moc - Zmartwychwstałemu.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki


Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Jest to propozycja skupienia dla najmłodszej wiekowo grupy uczestników, stojących przed decyzją przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej; jej celem jest pomoc w bardziej dojrzałym przygotowaniu się do bierzmowania.
Tematyka skupienia koncentruje się wokół zagadnień: Czym jest dorosłość? Na czym polega dojrzałość w wierze? Czym jest wiara osobowa? Za co mam być odpowiedzialnych? Jak być człowiekiem wolnym? Jak dobrze żyć?
Przyjmujemy grupy zorganizowane przez katechetów i duszpasterzy w terminach do uzgodnienia. Warunkiem uczestnictwa jest świadoma, dobrze przemyślana, dobrowolna decyzja zainteresowanych*.

Organizujemy również dodatkowe sesje rekolekcyjne dla młodzieży maturalnej, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz innych zorganizowanych grup szkolnych. Terminy do uzgodninia z Dyrekcją CFR ARKA

Rekolekcje dla Poradni Życia Rodzinnego
30 listopada-02 grudnia 2018 r.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej - 2018 r
23-25 listopada 2018 r. -BRAK WOLNYCH MIEJSC!
7-9 grudnia 2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
14-16 grudnia 2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
21-23 grudnia 2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!* prowadzi: ks. Janusz Adamczyk, rekolekcjonista ARKI.