Sesje cykliczne - program 2019 r.

Rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców - Masz talent
8 - 10 marca 2019 r.


Organizator: Księża Sercanie - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent zgłoszenia na adres:
ks. Grzegorz Piątek SCJ tel. 600-896-895 lub Arka

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
15-17 marca 2019 r.


Rekolekcje dla przewodników turystycznych
05-07 kwietnia 2019 r.
                                        

Dzień skupienia architektów: "...ale nas zbaw ode złego"
26-28 kwietnia 2019 r.
04-06 października 2019 r.

Sfera pracy wierzącego architekta, to odpowiedzialność za estetykę i jakość przestrzeni życia ludzkiego oraz budzenie zainteresowania „światem” ducha. Tym razem sesja wiosenna poświęcona zostanie działaniu przeciwnika Boga i ludzi (np. pycha, chciwość). Odkrywając zagrożenia ze strony złego, będziemy ćwiczyć wysyłanie SOS do Nieba – „wołanie” do naszego Zbawiciela o pomoc i ratunek. Natomiast jesienne spotkanie nosi tytuł: Integracja i dezintegracja wewnętrzna. Będzie to rozważanie o znaczeniu zgodności deklaracji i czynów twórcy („mówić to, co się myśli i robić to, co się mówi”).

Prowadzący: Ks. dr Lucjan Bielas – historyk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów www.mpoia.pl

Rekolekcje dla kobiet: Zasłuchana Marta
14-16 czerwca 2019 r.

Codzienność większości z nas wypełniona jest wielością obowiązków rodzinnych, domowych i zawodowych. W tej sytuacji zwłaszcza kobietom trudno nie poddać się presji perfekcjonizmu, nieprzerwanej „kontroli” całego świata bliskich oraz nieustannemu zamartwianiu się o przyszłość. Wszystko zaś wzmocnione rozterką: Jak nie stracić z oczu tego, co jest w życiu najistotniejsze? Doskonałą receptą może być pójście w ślady Marii i Marty. Siostry z Betanii mimo różnych dylematów postawiły na przyjaźń z Jezusem. To ona przywróciła im wytchnienie, nadzieję i radość. Kobiety szukające „źródła” duchowej mocy, zapraszamy na rekolekcje łączące „odpoczynek” dla duszy z aktywnym wypoczynkiem ciała (dres - mile widziany).

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki


Rekolekcje dla katechetów świeckich
23-26 maja 2019 r.
30 maja-02 czerwca 2019 r.

Rekolekcje dla organistów
16-18 czerwca 2019 r.

Rekolekcje dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar
23-30 czerwca 2019 r.

Rekolekcje dla Ruchu Czystych Serc 
29 lipca-05 sierpnia 2019 r.
06-13 sierpnia 2019 r.

Rekolekcje dla maturzystów. Głód życia
02-04 października; 11-13 października; 16-18 października; 23-25 października 2019 r.
Młodość często bywa czasem wypełnionym licznymi wątpliwościami i pytaniami. Wielu maturzystów zmaga się z presją przełomowości podejmowanych decyzji (np. wybór powołania, „odejście” od rodziny i dotychczasowych znajomych). Rekolekcje odwołując się do biblijnych bohaterów, pomagają uwzględniać w tych poszukiwaniach Boże inspiracje. Podsuwają myśli, w jaki sposób korzystać z obfitości darów Stwórcy, aby zyskać spokój sumienia, entuzjazm wiary, nadzieję spełnienia zamiarów oraz ofiarną miłość. Tym razem z dwoma siostrami z Betanii - Marią i Martą - będziemy odkrywać co może być „najlepszą cząstką” życia, o którą warto się troszczyć i zabiegać.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki


Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Jest to propozycja skupienia dla najmłodszej wiekowo grupy uczestników, stojących przed decyzją przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej; jej celem jest pomoc w bardziej dojrzałym przygotowaniu się do bierzmowania.
Tematyka skupienia koncentruje się wokół zagadnień: Czym jest dorosłość? Na czym polega dojrzałość w wierze? Czym jest wiara osobowa? Za co mam być odpowiedzialnych? Jak być człowiekiem wolnym? Jak dobrze żyć?
Przyjmujemy grupy zorganizowane przez katechetów i duszpasterzy w terminach do uzgodnienia. Warunkiem uczestnictwa jest świadoma, dobrze przemyślana, dobrowolna decyzja zainteresowanych*.

Organizujemy również dodatkowe sesje rekolekcyjne dla młodzieży maturalnej, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz innych zorganizowanych grup szkolnych. Terminy do uzgodninia z Dyrekcją CFR ARKA

Rekolekcje dla Poradni Życia Rodzinnego
29 listopada-01 grudnia 2019 r.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej - 2019 r
22-24 listopada 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
06-08 grudnia 2019 r.
13-15 grudnia 2019 r.
20-22 grudnia 2019 r.



* prowadzi: ks. Janusz Adamczyk, rekolekcjonista ARKI.