Sesje cykliczne - program 2020

Rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców - "ON wie. Izajaszowa lekcja przywództwa (Iz 40-48)"  28 lutego - 1 marca 2020 r.

Dokąd sięga poczucie odpowiedzialności człowieka a gdzie Boga? Czy Bóg jest przywódcą? Czy w Jego optyce bliskość w relacji i przywództwo są ze sobą spójne i na jakich zasadach? W jaki sposób zyskiwać co dzień pewność w odniesieniu do Jego współdziałania z nami? Konfrontacja z tymi i innymi pytaniami w świetle Bożego natchnienia otrzymanego przez Izajasza będzie przestrzenią dla rekolekcyjnych spotkań Duszpasterstwa TALENT w Gródku nad Dunajcem. Serdecznie zapraszamy!

Prowadzenie: s. Joanna Nowińska SM, doktor habilitowany biblistyki i Piotr Wszołek, absolwent Politechniki Krakowskiej, przedsiębiorca.
Opieka duchowa: ks. Przemysław Król SCJ i ks. Grzegorz Piątek SCJ
(ks. Grzegorz Piątek SCJ tel. 600-896-895)

Zapisy i informacje na www.DuszpasterstwoTalent.pl

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
6-8 marca 2020 r.


Rekolekcje dla przewodników turystycznych
27-29 marca 2020 r.
                                        

Dzień skupienia architektów: Wierność Bożej przyjaźni
22-24 maja 2020 r.
2-4 października 2020 r.

Źródłem tematów i rozważań rekolekcyjnych będą biblijne wersety: Sesja wiosenna – przyjaźń: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (J 15, 1-15) Sesja jesienna – wybaczanie: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. (Mt 6, 14-15)

Prowadzący: Ks. Lucjan Bielas – historyk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów: www.mpoia.pl

Rekolekcje dla kobiet: Zgoda na Życie
22-24 maja 2020 r.

Patrzcie na tę Niewiastę! Uczcie się od Maryi, prawdy o waszej godności, o powołaniu. Tak wiele od każdej z was zależy w życiu człowieka, rodziny i narodu. (św. Jan Paweł II) Matka Boża dla wielu kobiet to Ta, która chroni od złego, rozwiązuje problemy, troszczy się o „wszystkie nasze dzienne sprawy”. Również coraz częściej właśnie w Maryi poszukują wzoru do naśladowania. Pokorna, wierna, cierpliwa, łagodna, „cicha i piękna jak wiosna” - ten „rejestr cnót” Miriam z Nazaretu wydaje się jednak niepełny. Intuicja podpowiada, że jest to tylko część prawdy. W biblijnej narracji Maryja kojarzona jest bardziej z aktywnością, niż biernością. Matka Jezusa, aby zmierzyć się z życiem pełnym wyzwań i dramatycznych zdarzeń musiała być niezwykle odważna, wytrwała, silna mocą czerpaną z zaufania Stwórcy. Ona nie ulega zgorzknieniu, ale znając swoją wartość, potrafi z radością służyć innym. Stanowi zatem ideał kobiecości, z którym bez trudu mogą identyfikować się współczesne wierzące. Panie szukające duchowej mocy, zapraszamy na rekolekcje łączące „wsparcie” dla duszy z aktywnym wypoczynkiem ciała.
Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki
SESJA ODWOŁANA!!!


Rekolekcje dla katechetów świeckich
28-31 maja 2020 r.
4-7 czerwca 2020 r.

Rekolekcje dla Ruchu Czystych Serc 
3 -10 sierpnia 2020 r. 11
-18 sierpnia 2020 r.

Rekolekcje dla maturzystów. Radość ŻYCIA
7-9 października; 14-16 października; 21-23 października; 28-30 października 2020 r.

Młodość często bywa czasem wypełnionym licznymi wątpliwościami i pytaniami. Wielu maturzystów zmaga się z presją przełomowości podejmowanych decyzji (np. wybór powołania, „odejście” od rodziny i dotychczasowych znajomych). Rekolekcje odwołując się do biblijnych bohaterów, pomagają uwzględniać w tych poszukiwaniach Boże inspiracje. Podsuwają myśli, w jaki sposób korzystać z obfitości darów Stwórcy, aby zyskać spokój sumienia, entuzjazm wiary, nadzieję spełnienia zamiarów oraz ofiarną miłość. Korzystając z zachęt papieża Franciszka – będziemy razem z Miriam z Nazaretu uczyć się jak odkrywać i odpowiadać z radością na fascynujące zamiary Wszechmocnego.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

Organizujemy również dodatkowe sesje rekolekcyjne dla młodzieży maturalnej.


Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania (terminy do ustalenia)

Celem projektu jest pomoc młodym ludziom w świadomym i dojrzałym przygotowaniu się do sakramentu bierzmowania. Dlatego sesja przyucza do poszukiwania wiary będącej nie tylko nieobojętnością na Boga i Jego wartości, ale "osobistym spotkaniem" z Nim. Pomaga także w otwarciu się na dary i natchnienia Ducha Świętego. Podpowiada jak zaangażować się w młodzieżowe ruchy oraz wspólnoty parafialne, w których można doświadczyć nadziei i entuzjazmu wiary. Propozycja skierowana do najmłodzszego wiekowo grona uczestników (ostatnie klasy szkoły podstawowej). Przyjmujemy jedynie grupy zorganizowane przez katechetów.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

Służymy też udostępnieniem domu na "duchową odnowę" dla zorganizowanych grup szkolnych oraz młodzieżowych wspólnot religijnych. Terminy do uzgodninia z Dyrekcją CFR Arka

Rekolekcje dla Poradni Życia Rodzinnego
27 -29 listopada 2020 r.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
20-22 listopada 2020 r. - Rekolekcje ODWOŁANE ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne (osrodek nieczynny i nie moze przyjmować gosci do 29 listopada)
4-6 grudnia 2020 r. -
Rekolekcje ODWOŁANE ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne (osrodek nieczynny i nie moze przyjmować gosci do odwołania)
11-13 grudnia 2020 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC
18-20 grudnia 2020 r. - BRAK WOINYCH MIEJSC!
Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki