Sesje cykliczne - program 2021

Rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców 
12-14 marca 2021 r.

Opieka duchowa: ks. Przemysław Król SCJ i ks. Grzegorz Piątek SCJ
(ks. Grzegorz Piątek SCJ tel. 600-896-895)
Zapisy i informacje na
www.DuszpasterstwoTalent.pl

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich


Rekolekcje dla przewodników turystycznych
                                       

Dzień skupienia architektów: Bądź wola Twoja
07-09 maja 2021 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie kazdy który mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21) - pełnić wolę Bożą, to zgodzić się na współpracę z Bogiem - czy jestem otwarty na współpracę z Jego wolą? pełnienie woli Bożej to niełatwe zadanie. W ten trudny temat wprowadzi uczestników ks. dr Lucjan Bielas

Rekolekcje dla kobiet:

Rekolekcje dla katechetów świeckich
27-30 kwietnia 2021 r.
03-06 maja 2021 r.

Rekolekcje dla organistów
27-29 czerwca 2021 r.

Rekolekcje dla Ruchu Czystych Serc 
02-09 sierpnia 2021 r.  
10-17
sierpnia 2021 r.

Rekolekcje dla maturzystów.

Młodość często bywa czasem wypełnionym licznymi wątpliwościami i pytaniami. Wielu maturzystów zmaga się z presją przełomowości podejmowanych decyzji (np. wybór powołania, „odejście” od rodziny i dotychczasowych znajomych). Rekolekcje odwołując się do biblijnych bohaterów, pomagają uwzględniać w tych poszukiwaniach Boże inspiracje. Podsuwają myśli, w jaki sposób korzystać z obfitości darów Stwórcy, aby zyskać spokój sumienia, entuzjazm wiary, nadzieję spełnienia zamiarów oraz ofiarną miłość. Korzystając z zachęt papieża Franciszka – będziemy razem z Miriam z Nazaretu uczyć się jak odkrywać i odpowiadać z radością na fascynujące zamiary Wszechmocnego.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

Organizujemy również dodatkowe sesje rekolekcyjne dla młodzieży maturalnej.


Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania (terminy do ustalenia)

Celem projektu jest pomoc młodym ludziom w świadomym i dojrzałym przygotowaniu się do sakramentu bierzmowania. Dlatego sesja przyucza do poszukiwania wiary będącej nie tylko nieobojętnością na Boga i Jego wartości, ale "osobistym spotkaniem" z Nim. Pomaga także w otwarciu się na dary i natchnienia Ducha Świętego. Podpowiada jak zaangażować się w młodzieżowe ruchy oraz wspólnoty parafialne, w których można doświadczyć nadziei i entuzjazmu wiary. Propozycja skierowana do najmłodzszego wiekowo grona uczestników (ostatnie klasy szkoły podstawowej). Przyjmujemy jedynie grupy zorganizowane przez katechetów.

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

Służymy też udostępnieniem domu na "duchową odnowę" dla zorganizowanych grup szkolnych oraz młodzieżowych wspólnot religijnych. Terminy do uzgodninia z Dyrekcją CFR Arka

Rekolekcje dla Poradni Życia Rodzinnego

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
19-21 listopada 2021 r
.
03-05 grudnia 2021 r.
10-12 grudnia 2021 r.
17-19 grudnia 2021 r.