Sesje dla małżonków - program 2018

Spotkania Małżeńskie (etap podstawowy) - Wytrwajcie w miłości
16-18 marca 2018 r.
- BRAK WOLNYCH MIEJSC!
04-06 maja 2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
08-10 czerwca 2018 r.
- BRAK WOLNYCH MIEJSC!
07-09 września 2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
19-21 października 2018
r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
                                                                                                                                                                 
Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne),  którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami).
Dane do przelewu:
ARKA CFR, 33-318 Gródek n/Dunajcem 153
Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz
44 1240 1558 1111 0010 0171 1809

Spotkania Małżeńskie (etap pogłębiający 1/4) - Ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem temperamentów
06-08 kwietnia 2018 r.

Jest to pierwsza z czterech części rekolekcji pogłębiających ukierunkowana na rolę temperamentów w życiu małżeńskim
Rekolekcje o charakterze "zamkniętym" oparte również na "metodzie dialogu". Są one kontynuacją Spotkań Małżeńskich (etapu podstawowego). Są przeznaczone dla tych małżeństw, które już wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach podstawowych ( w dowolnym Ośrodku diecezjalnym), a nie uczestniczyły dotąd w rekolekcjach pogłębiających z uwzględnieniem tej tematyki.

Prowadzenie: Małżeństwa z ruchu Spotkania Małżeńskie wraz z kapłanem.


Rekolekcje dla małżonków: Dodaj mi odwagi do życia
28-30 września 2018 r. SESJA ODWOŁANA!

Wychowanie dzieci nie jest łatwym procesem. Wymaga wielkiego zaangażowania rodziców we wszystkich sferach ich życia, jak również wszechstronnej wiedzy i „przejrzystości” własnego postępowania. Współczesny młody człowiek coraz częściej gubi się w swoich życiowych wyborach. Stąd nagląca potrzeba mądrego i odważnego wsparcia ze strony dorosłych. Małżonkowie i rodzice źródeł motywacji w tej dziedzinie poszukają u Tego, który „darzy łaską siedemkroć” – Ducha Świętego.

Prowadzący: Ks. dr Jerzy Smoleń – rekolekcjonista, psycholog, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie