Sesje dla małżonków - program 2020

Spotkania Małżeńskie (wersja podstawowa) - Wytrwajcie w miłości
28 lutego - 1 marca 2020 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
3-5 kwietnia 2020 r. - Sesja odwołana!
17-19 kwietnia 2020 r. - rekolekcje pogłębiające - Sesja odwołana!

"Ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych"
Rekolekcje pogłębiające Spotkań Małżeńskich przeznaczone dla małżeństw i kapłanów, osób życia konsekrowanego, alumnów, którzy uczestniczyli już w rekolekcjach podstawowych.

8-10 maja 2020 r.
11-13 września 2020
r.

23-25 października 2020
r

                                                                                                                                                                 
Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne), którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami).


Rekolekcje dla małżonków: "Miłość mi wszystko wyjaśniała..."
25-27 września 2020 r.

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. Słowa z wiersza Karola Wojtyły staną się okazją do wspomnienia setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz do zaczerpnięcia z bogactwa jego nauczania o miłości Bożej i ludzkiej. Miłość nie zawsze jest łatwa; nierzadko wymaga od człowieka niezmiernych wyrzeczeń, przejawiających się w ofiarnych, codziennych wyborach. Wiąże się to z trudną sztuką całkowitego daru z siebie – bezsprzecznie kwintesencją życia w małżeństwie i rodzinie. Zatem czerpiąc natchnienie z odwiecznej miłości Wszechmogącego, będziemy poznawać mnogość i różnorodność „języków miłości”, przez które możemy dać wyraz naszej więzi z bliskimi.

Prowadzący: Ks. Jerzy Smoleń – rekolekcjonista, psycholog, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Dane do przelewu:
ARKA CFR, 33-318 Gródek n/Dunajcem 153
Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz
44 1240 1558 1111 0010 0171 1809