Sesje dla małżonków - program 2021

Spotkania Małżeńskie (wersja podstawowa) - Wytrwajcie w miłości
19-21 marca 2021
r.

09-11 kwietnia 2021 r.
07-09 maja 2021 r.
Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne), którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami).


Rekolekcje dla małżonków:

 

 

Dane do przelewu:
ARKA CFR, 33-318 Gródek n/Dunajcem 153
Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz
44 1240 1558 1111 0010 0171 1809