Sesje dla małżonków - program 2021

Spotkania Małżeńskie (wersja podstawowa) - Wytrwajcie w miłości

10-12 wrzesnia 2021 r.
08-10 października 2021 r.
Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne), którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami)Kontakt z prowadzącymi: Bożena i Lucjan Skrzypiec -skrzypiec@spotkaniamalzenskie.pl , bskrzypiec@o2.pl , tel: 605 884 177; 17 7175141 (tylko po godz. 20-tej )!!!

 

Rekolekcje dla małżonkówModlitwa osobista, małżeńska i rodzinna

24-26 września 2021 r.
Sesja podpowiadająca małżonkom: jak pogodzić zatroskanie o relacje rodzinne i sprawy życia codziennego z czasem przeznaczonym dla Boga; w jaki sposób czerpać z obfitości łaski i mocy sakramentu małżeństwa, wykorzystując wezwanie ze ślubnej przysięgi: „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący…”; jak rozbudzić poczucie, że na miłości Boga można budować urzekającą miłości rodzinną, pokonującą wszelkie zranienia i kryzysy. Będzie to również okazja do zapoznania się z działalnością i zasadami Domowego Kościoła –wywodzącego się z Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Blachnickiego.

Prowadzący: Ks. Wojciech Karpiel oraz małżeństwo z Domowego Kościoła Małgorzata i Marek Borkowie