Sesje dla narzeczonych - program 2021

Rekolekcje dla narzeczonych, zakochanych: Twarzą w twarz z ŻYCIEM

Podjęcie dojrzałej decyzji o wejściu w sakramentalny związek małżeński wymaga od zakochanych wielu szczerych rozmów o historii, a także wizji przyszłego wspólnego życia. Oferowane wykłady (o wyraźnym akcencie ewangelizacyjnym) umożliwiają zapoznanie się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi umiejętności okazywania uczuć, kreowania hierarchii wartości, odpowiedzialnego rodzicielstwa, rozwiązywania konfliktów oraz troski o wzajemne uświęcenie. Ze względu na zajęcia warsztatowe, na spotkania przyjmowane są jedynie pary narzeczonych (kobieta i mężczyzna). Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie katechizacji przedmałżeńskiej.

Prowadzenie: Kapłan wraz ze wspierającymi rodzinami.

Sesje rozpoczynają się w piątek o godz. 1700, a kończą w niedzielę około godz. 1400. Ze względu na zakwaterowanie sugerujemy wcześniejszy przyjazd (m.in., uwzględniający wzmożony ruch weekendowy na drogach). Obowiązuje uczestnictwo obojga narzeczonych w całym programie (brak możliwości spóźnień oraz wcześniejszych wyjazdów). Panie i panów kwaterujemy osobno (rozdzielnie) w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.

Przy zgłoszeniu prosimy wypełnić wszystkie pola formularza.

Koszt pobytu w ośrodku i udziału w sesji wynosi 450 zł od pary (w tej cenie zapewniamy noclegi, wyżywienie, materiały pomocnicze do warsztatów).
Po otrzymnaiu informacji od CFR Arka o przyjęciu zgłoszenia na rekolekcje należy w ciągu 3 dni dokonać przedpłaty jako zadatku w wysokości 200 zł od pary na konto Arki (w tytule zapłaty prosimy podać nazwiska i termin serii rekolekcji).

ARKA CFR, 33-318 Gródek n/Dunajcem 153
Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz
44 1240 1558 1111 0010 0171 1809


Dokonanie przedpłaty jest warunkiem ostatecznego przyjęcia na katechizację dla narzeczonych. W przypadku rezygnacji, prosimy o szybką informację (zadatek zwracamy lub przepisujemy na inny termin, gdy rezygnacja nastąpi wcześniej niż 10 dni przed datą katechizacji).

Terminy rekolekcji w 2021 r.

26-28 marca 2021 r.
- ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne sesja ODWOŁANA ( po zmianie przepisów, zostaną podane nowe terminy dodatkowych sesji w kwietniu, maju i czerwcu).
16-18 kwietnia 2021 r.
- ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne sesja ODWOŁANA ( po zmianie przepisów, zostaną podane nowe terminy dodatkowych sesji w kwietniu, maju i czerwcu).
30 kwietnia - 2 maja 2021 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
14-16 maja 2021 r (dodatkowa sesja) - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 

KOMUNIKAT Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie przygotowania do małżeństwa w czasie pandemii

1.        KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA
Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić”. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 578.
W praktyce oznacza to przeprowadzenie z narzeczonymi kilku spotkań. Zaświadczenie o przeprowadzeniu tych spotkań, zawierające poruszoną tematykę,  należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

2.        DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
Oprócz w/w formy katechezy przedmałżeńskiej należy umożliwić narzeczonym skorzystanie z sakramentu pokuty, zachęcając do przeżycia całego dnia związanego ze spowiedzią św. jako pewnej formy indywidualnego Dnia Skupienia dla narzeczonych. Datę tak przeżytego Dnia Skupienia duszpasterz powinien odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

3.        PORADNIA RODZINNA
Spotkania w parafialnych poradniach rodzinnych mają charakter formacyjny. Obecnie są one zawieszone. Regułą pozostaje zrealizowanie spotkań w poradni przed ślubem i jeżeli przyszłe rozporządzenia na to pozwolą, należy zrealizować je w takiej właśnie formie. Wyjątkowo, jeżeli nupturienci nie zdążą uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach w poradni należy pozostałe spotkania, lub wszystkie trzy, przenieść na czas po ślubie. Planowane spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej należy odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

4.        DATA ŚLUBU
Rozważając przeniesienie ślubu i wesela na inny termin, można w tej wyjątkowej sytuacji wziąć pod uwagę również piątek. W tym przypadku należy postarać się o uzyskanie stosownej dyspensy od proboszcza parafii, na terenie której będzie odbywało się wesele.

Ks. dr Piotr Cebula
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin