Warunki uczestnictwa w rekolekcjach

Podstawowym warunkiem owocnego uczestnictwa w skupieniach i rekolekcjach jest:
- decyzja dobrowolnie podjęta, by "stracić" czas dla Boga
- pragnienie spotkania z Bogiem poprzez przyjęcie Jego słowa w klimacie modlitwy i wyciszenia
- hojność i otwartość wobec działającego Boga
- zachowanie wewnętrznego skupienia.

Ramowy program skupień weekendowych

Piątek
18.00 Kolacja
19.00 Konferencja
Wprowadzenie do osobistej, modlitwy porannej

Sobota
7.30 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja + modlitwa osobista
11.00 Konferencja + modlitwa osobista
12.30 Obiad
15.00 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania
17.00 Msza św.
18.00 Kolacja
19.30 Konferencja i odpowiedzi na pytania
20.30 Wprowadzenie do modlitwy porannej

Niedziela
07.30 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem,
08.00 Śniadanie
09.00 Konferencja + modlitwa osobista
11.00 Msza św.
12.00 Obiad

Program w zależności od specyfiki poszczególnych grup może ulegać niewielkim modyfikacjom.

W czasie skupienia istnieje możliwość zadawania pytań związanych z tematyką sesji lub z problematyką życia duchowego, jak również możliwość rozmowy w ramach kierownictwa duchowego.