Ludzie Arki

Centrum Arka w prowadzeniu rekolekcji i skupień współpracuje z wieloma osobami duchownymi i świeckimi, korzystając z ich doświadczenia oraz wiedzy teologicznej, pastoralnej i psychologicznej.

Prowadzący dotychczas rekolekcje i skupienia:

bp Skworc Wiktor, bp diecezjalny w Tarnowie - rekolekcje dla studentów

bp senior Dembowski Bronisław (Włocławek) – rekolekcje kapłańskie

bp senior Jeż Ignacy (Koszalin) – rekolekcje kapłańskie

bp Zimowski Zygmunt, wieloletni sekretarz Kongregacji Doktryny Nauki Wiary, obecnie bp diecezjalny w Radomiu – rekolekcje kapłańskie

bp Dydycz Antoni OFM cap. (Drohiczyn) – rekolekcje dla przedsiębiorców i pracodawców

ks. mgr lic. Janusz Kłęczek - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

ks. mgr Brzyś Bogusław, kapłan diecezjalny, wieloletni duszpasterz we Francji – rekolekcje kapłańskie, oraz sesja "Błogosławieństwa – nowy styl życia"

ks. Czerwionka Krzysztof CR, animator rekolekcji ewangelizacyjnych – rekolekcje kapłańskie

ks. prof. dr hab. Wszołek Stanisław, kierownik II Katedry filozofii Wydziału Teologicznego PAT w Tarnowie - sesja dla nauczycieli "Oczyszczenie wiary"

ks. dr Dziewiecki Marek, duszpasterz i psycholog, Krajowy Duszpasterz Powołań. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień – rekolekcje kapłańskie

ks. Górski Stanisław, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, doświadczony duszpasterz, rekolekcjonista – rekolekcje kapłańskie

ks. Litwińczuk Roman, krajowy moderator Ruchu "Światło-Życie" – rekolekcje kapłańskie

ks. Mleczko Roman SSP, formator nowicjuszy, rekolekcjonista, kierownik duchowy – sesja "Świętość jako harmonia osoby" oraz "Jedność jako harmonia wspólnoty"

ks. dr Noworolnik Czesław, sekretarz Komisji Episkopatu do Spraw Misji (Warszawa) – rekolekcje kapłańskie

ks. Polak Tadeusz, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, wieloletni redaktor programu telewizyjnego "Ziarno" – rekolekcje kapłańskie

ks. prof. dr hab. Staniek Edward, (Kraków), patrolog, wykładowca PAT-u – rekolekcje kapłańskie

ks. mgr Staśko Stanisław, twórca Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w diecezji tarnowskiej, duszpasterz, obecnie proboszcz parafii w Dulczy Wielkiej – rekolekcje dla osób chorych i niepełnosprawnych "Jeden drugiego brzemiona noście", oraz "Ukryty skarb i drogocenna perła".

ks. Wons Krzysztof SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, wykładowca, rekolekcjonista, kierownik duchowy i redaktor naczelny "Zeszytów Formacji Duchowej" – skupienie dla osób konsekrowanych. Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznania.

bp Jeż Andrzej, wikariusz generalny diecezji tarnowskiej – rekolekcje dla rodziców kleryków, księży i sióstr zakonnych; rekolekcje kapłańskie

ks. dr hab. Bednarz Michał, biblista, wykładowca w WSD w Tarnowie, sesja "Bogaty w miłosierdzie Bóg"

ks. dr Kościsz Henryk, sędzia Sądu Biskupiego w Tarnowie, spowiednik – sesja "Miłosierdzie wymaga wyobraźni".


o. prof. dr hab. Augustyn Józef, kierownik duchowy, rekolekcjonista, red. "Naczelny Życia Duchowego"– rekolekcje kapłańskie, oraz skupienie "Kwadrans szczerości", "Spragnieni miłości", "Modlić się słowem Boży codziennie", "Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie"

o. Knabit Leon OSB, znany rekolekcjonista, spowiednik, pisarz – rekolekcje kapłańskie

o. Sullivan Dawid z Irlandii, rektor Sem. Duch. Zgromadzenia Misjonarzy Afryki – rekolekcje kapłańskie

o. Golonka Tomasz OP (Kraków) – rekolekcje kapłańskie

o. Zięba Maciej OP, Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów), rekolekcje dla studentów oraz pracodawców "Ewangelia drogą do prawdziwego szczęścia"

o. dr Szymkowiak Rafał OFM cap. – rekolekcje dla nauczycieli "Czy ogarnęła cię już Miłość?"; rekolekcje dla studentów i starszej młodzieży "Twoje wybory zaprowadzą Cię, gdzie chcesz"

o. Ruszała Andrzej OCD, rektor WSD Karmelitów Bosych w Krakowie, wicedyrektor Karmelitańskiego Centrum Duchowości – sesja "Modlitwa kontemplacyjna"

o. Żyłka Cherubin OFM – skupienie dla osób konsekrowanych "Eucharystia w życiu osoby konsekrowanej"


dr Stefan Wiesława, specjalista z zakresu pedagogiki, doświadczony terapeuta przy poradni życia rodzinnego oraz mgr Teresa Łozińska, terapeuta – skupienie "Jak umacniać więź małżeńską i rodzinną".

Grabowscy Magdalena i Wiesław, współautorzy podręcznika
"Zanim wybierzesz" oraz Urszula i Marek Nawrotowie, doradcy rodzinni (Warszawa) rekolekcje dla małżeństw i rodziców: "Budowanie jedności małżeńskiej", "Jak być dobrymi rodzicami", "Wierni przyrzeczeniu",

mgr Chorzępa Małgorzata Ewa, psycholog, logopeda, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej (WSHP) w Sandomierzu – "Jak przygotować się do małżeństwa?" – rekolekcje dla narzeczonych

mgr Kukułowicz Katarzyna, Pracownik Ośrodka Psychoterapii przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie – sesja "Od gniewu do przebaczenia"

mgr Demski Jerzy, teolog małżeństwa i rodziny, pracownik duszpasterstwa rodzin, skupienie dla małżonków"Kto tu rządzi? Tożsamość mężczyzny" oraz "Kryzys połowy życia".

O. prof. dr hab. Karol Meissner OSB, lekarz seksuolog; autor wielu publikacji dotyczących etyki, wychowania, płciowości, zagadnień życia rodzinnego i małżeńskiego.

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz kierownik katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca Wyższej Szkoły "Humanitas" w Sosnowcu, a także Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

bp dr Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; twórca i duchowy opiekun Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej "Przystanek Jezus"; delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli.

ks. dr Andrzej Przybylski, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie; wieloletni duszpasterz akademicki; wykładowca pedagogiki w AWMSD (Częstochowa).

ks. dr Stanisław Witkowski MS, wykładowca Nowego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

ks. mgr lic. Artur Ważny, wieloletni dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie; znany duszpasterz akademicki; proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach.

ks. dr Piotr Łabuda, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, filozof, teolog, znawca sekt, mistyki, ezoteryzmu i okultyzmu oraz zagrożeń duchowych, wykładowca WSFP Ignatianum w Krakowie.

ks. dr Jacek Żygała, duszpasterz rodzin, sędzia Sądu Metropolitarnego Archidiecezji Przemyskiej.

Beata i Andrzej Guzikowie, lekarze, animatorzy Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

ks. Zbigniew Kucharski, asystent generalny KSM.

ks. dr Jan Banach, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

mgr Alina Dziewięcka, Stowarzyszenie Pedagogów KLANZA.

dr Renata Smoleń, psycholog; logopeda; prodziekan Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

ks. mgr lic. Maciej Kucharzyk MS, asystent prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów; organizator Międzynarodowego Spotkania Młodych w Dębowcu; ceniony rekolekcjonista.

ks. Rafał Jarosiewicz, znany ze współpracy z hip-hopowymi zespołami m. in. Full Power Spirit

O. dr Ksawery Knotz OFM Cap , redaktor naczelny portalu "Szansa spotkania", duszpasterz małżeństw

Ks. Paweł Cyz COr, duszpasterz młodzieży, opiekun duchowy tarnowskiego chóru GOS.PL

Michał i Urszula Piekara , autorzy książek, artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych na temat miłości i małżeństwa i rodziny