Rekolekcje

Sesje dla małżonków - program 2022 r.

Spotkania Małżeńskie (rekolekcje podstawowe)
Wytrwajcie w miłości

Terminy:
25-27 lutego 2022 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
20-22 maja 2022 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
09-11 września 2022 r.
14-16 października 2022 r.

Spotkania Małżeńskie (rekolekcje pogłębiające)
Ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, ze szczególnym uwzględnieniem temperamentów - 
dla tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach podstawowych
01-03 kwietnia 2022 r.

Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne), którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami)
Kontakt z prowadzącymi: Bożena i Lucjan Skrzypiec -skrzypiec@spotkaniamalzenskie.pl , bskrzypiec@o2.pl , tel: 605 884 177; 17 7175141 (tylko po godz. 20-tej )!!!

 

Rekolekcje dla małżonków 23-25 września 2022 r.

Chrześcijańskie małżeństwa są niewątpliwie przyszłością Kościoła. To w nich przechowuje się skarb wiary. Dlatego proponowane rekolekcje mają na celu odnowienie więzi z Chrystusem, aby we wspólnocie domowego Kościoła trwać będąc zakorzenionym w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka.

Prowadzi: Ks. Wojciech Karpiel, moderator diecezjalny Ruchu Światło - Życie 

zrób zgłoszenie »»