O nas

Dojazd do Arkic

Dojazd z Tarnowa:
Jedziemy droga nr 4, w miejscowości Wojnicz leżącej ok. 12 km od Tarnowa należy skręcić w lewo na Nowy Sącz, (droga nr 978), na rozjeździe przed Zakliczynem kierujemy się na Gródek nad Dunajcem (droga nr 975), stąd jest 17 km do Gródka.
W centrum Gródka skręcamy w lewo i jedziemy 500 m drogą prowadzącą do ośrodka.

Dojazd z Krakowa:
I wersja: Jedziemy drogą krajową nr 4, w miejscowości Wojnicz należy skręcić na na Nowy Sącz (droga nr 978), na rozjeździe przed Zakliczynem kierujemy się na Gródek nad Dunajcem (droga nr 975), skąd jest 17 km do Gródka. W centrum Gródka skręcamy w lewo i jedziemy 500 m drogą prowadzącą do ośrodka.

II wersja: Jedziemy drogą nr 4, z Krakowa w kierunku Brzeska, w Brzesku skręcamy na Nowy Sącz (droga nr 999) w miejscowości Jurków skręcamy na Zakliczyn (droga 978), przed Zakliczynem skręcamy w prawo (droga nr 975), stąd jest 17 km do Gródka.


Dojazd z Nowego Sącza:

Droga 999 kierunek Kraków, w miejscowości Dąbrowa 8km za Nowym Sączem skręcić na Wojnicz (droga 975), stąd 12 km do Gródka.
W centrum Gródka skręcamy w prawo i jedziemy 500 m drogą prowadzącą do ośrodka. ,