Rekolekcje

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

3-5 marca 2023 r.

Rekolekcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich to czas wspólnego zapatrzenia w Świętą Rodzinę z Nazaretu po to, żeby jak najwięcej nauczyć się trwania w codzienności życia w Słowie Bożym i Eucharystii, które budują życie rodzinne i społeczne.

Dni skupienia Architektów

5-7.05.2023 r. - Moralne aspekty zawodu architekta
20-22.10.2023 r. - Przemijanie, a wieczność

Zapraszamy jak co roku wszystkich chętnych architektów na dni skupienia, które już od lat poprowadzi Ks. dr Lucjan Bielas.

Rekolekcje dla katechetów świeckich

25-28.05.2023 r., 01-04.06.2023 r.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza jak co roku na rekolekcje dla katechetów świeckich. 

Rekolekcje dla organistów

18-20.06.2023 r.

Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza jak co roku na rekolekcje dla organistów. 

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Rekolekcje te mają na celu pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem w Komunii Świętej osobiście przyjmowanej, a potem z szacunkiem i miłością rozdzielanej wiernym naszych parafii.