Rekolekcje cykliczne

Wydarzenie od: 2024-02-23Wydarzenie do: 2024-02-25

Rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

23-25 lutego 2024 r.

„Działalność misyjna Kościoła rzymskiego skupia się przede wszystkim na rodzinie, nie tylko dlatego że ta podstawowa ludzka społeczność żyje dziś pośród licznych trudności i zagrożeń, i w związku z tym w szczególny sposób potrzebuje ewangelizacji i konkretnego wsparcia, ale i dlatego, że chrześcijańskie rodziny odgrywają decydującą rolę w wychowaniu w wierze i w budowaniu Kościoła jako wspólnoty, to one stanowią o jego zdolności do misyjnego oddziaływania w różnych życiowych sytuacjach oraz do przemieniania w chrześcijańskim duchu panującej kultury i struktur społecznych” (Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, 6.06.2005).

Rekolekcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich to czas wspólnego zapatrzenia w Świętą Rodzinę z Nazaretu po to, żeby jak najwięcej nauczyć się trwania w codzienności życia w Słowie Bożym i Eucharystii, które budują życie rodzinne i społeczne.