Rekolekcje dla bierzmowanych i maturzystów

Rekolekcje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

"Wymagajcie od siebie" (Św. Jan Paweł II)

Człowiek młody potrzebuje przewodnika, który wskaże mu pewną ręką drogę do źródła. Rekolekcje, które proponujemy są wskazaniem źródła wiary, jakim jest Słowo Boże i Eucharystia. To nie jest zbyt trudne, bo siła nie leży w rozumieniu, ale w samym Słowie Boga. Pragniemy w taki sposób poprowadzić młodego człowieka, żeby zobaczył, iż sakrament bierzmowania jest darem, na który on osobiście odpowiada,  w wolności.

Prowadzi: Ks. Tomasz Rąpała - rekolekcjonista Arki